En zij dan?

Mensen om u heen

Demo behandeling

Uw eetprobleem en uw omgeving

Veel mensen die nooit een eetprobleem hebben gehad, denken dat eetproblemen en -stoornissen voortkomen uit een uit de hand gelopen afslankpoging. Ze vinden het moeilijk om zich voor te stellen dat zoiets gewoons als eten voor u zo'n probleem is geworden. Ze vinden misschien dat er helemaal niets mis is met uw figuur en kunnen zich niet voorstellen dat het u zo bezighoudt. En zo kan het gebeuren dat er dingen gezegd of gedaan worden die u kwetsen - soms met de beste bedoelingen.

Omgekeerd kan het ook voorkomen dat degene met een eetprobleem dingen van haar of zijn omgeving verwacht die niet realistisch zijn. Een eetprobleem is voor uzelf vaak al moeilijk te begrijpen. Voor uw omgeving zal dit nog veel moeilijker zijn. Verwacht dan ook niet dat anderen uw eetprobleem kunnen oplossen. Ze kunnen u wel steunen en motiveren als u eraan werkt om controle te krijgen over uw eetgedrag. Uw omgeving vragen of zij alles verstoppen en u controleren kan misschien een goede oplossing lijken. Op de lange termijn houdt het echter uw probleem in stand.

Hieronder staan enkele tips speciaal voor de mensen om u heen. Maar ook voor u is deze informatie van belang: het helpt u een duidelijker beeld te krijgen van wat u wel en niet mag verwachten van uw omgeving.

Terug

Wel doen, niet doen

'Het is nooit meer gezellig aan tafel.'
'Als je genoeg hebt, dan stop je toch gewoon met eten?'
'Ik kan wel honderd keer zeggen dat ze niet dik is, ze gelooft me niet.'
'Wat kan ik nu wel zeggen en wat niet?'

Voor de omgeving is het vaak moeilijk om zich maar enigszins voor te stellen wat iemand met een eetprobleem beweegt en ervaart. Veel partners, ouders, vrienden of vriendinnen maken zich zorgen en willen graag helpen. Goed bedoelde adviezen en opmerkingen hebben helaas vaak het tegenovergestelde effect. Het wordt ervaren als kritiek en bemoeizucht. Velen hebben dan ook de indruk machteloos te staan tegenover het eetprobleem van hun naaste.
Wat kunt u nu wel doen en wat beter niet? Hieronder volgen enkele tips en adviezen om u op weg te helpen. Ze bieden geen garantie voor een probleemloos contact, elke situatie is immers anders. Wel helpen ze u voorkomen dat ook uw hele leven in het teken staat van het eetprobleem van degene bij wie u nauw betrokken bent, zoals uw partner, kind, familielid, vriend of vriendin.

Niet doen

Wel doen

Probeer niet de therapeut te zijn. De ander wordt daarmee een hulpbehoevende patiënt en uw relatie is niet meer gelijkwaardig. Wees er als partner, ouder, vriend of vriendin, op een gelijkwaardige en volwassen manier.
Laat het eetprobleem in uw relatie niet voortdurend centraal staan om te voorkomen dat u in een machtsstrijd verwikkeld raakt. Reageer op de persoon, niet op het probleem. Uw naaste heeft een eetprobleem maar is het niet. Het is voor u beiden belangrijk om dit niet uit het oog te verliezen.
Neem geen dwingende of controlerende rol op u, ook niet als daarom gevraagd wordt. Probeer de ander geen dingen te laten beloven die hij/zij niet kan waarmaken. Laat de verantwoordelijkheid voor het eetprobleem bij de ander. Respecteer zijn/haar beslissingen, ook als u een andere keuze zou maken (uitgezonderd levensbedreigende situaties).
Ga niet mee in het eetprobleem door bijvoorbeeld aparte maaltijden te bereiden volgens zijn/haar regels. Zorg voor gezonde maaltijden en een gezonde regelmaat en structuur in huis. Dit geeft houvast en stabiliteit voor u beiden.
Beloof geen dingen die u niet waar kunt maken. Geef duidelijk uw grenzen aan en houdt u daar ook aan. Wees duidelijk waarin u wél en waarin u geen steun kunt bieden.
Onthoud u van commentaar op eetgedrag of gewicht, zowel in negatieve als in positieve zin. Waardeer en accepteer de ander om wie hij of zij is. Toon begrip en vertrouwen.
Verwijt uw naaste niet een gebrek aan wilskracht. Er zijn veel meer factoren die meespelen in het ontstaan van een eetprobleem. Sta open voor zijn/haar beleving, hoe ver deze ook van u afstaat. Een luisterend oor betekent vaak al heel veel.
Ga niet mee in het oplossen van de gevolgen van het eetprobleem, bijvoorbeeld door schulden af te lossen, niet nagekomen afspraken goed te maken of tips te geven om af te vallen. Laat de consequenties van het eetprobleem de verantwoordelijkheid zijn van de ander en laat hem/haar daar zelf actie op ondernemen. Een voorbeeld: als uw naaste te ziek is om naar het werk of naar school te gaan, laat hem/haar dan zichzelf ziekmelden.
Bagatelliseer het eetprobleem niet door te zeggen dat het allemaal wel meevalt. Hij/zij zal zich een aansteller vinden en het schuldgevoel zal verder aangewakkerd worden. Gevolg: uw naaste trekt zich nog meer terug. Relativeer gemaakte fouten of als iets mislukt. Fouten maken hoort bij het leven, ook bij het leven van iemand met een eetprobleem.
Cijfer uzelf niet weg en stel het eetprobleem niet boven uw eigen behoeftes en wensen. Zorg goed voor uzelf. Vraag zelf om (deskundige) hulp als u dat nodig heeft.

 

Terug