Over ons

Onderzoek

Demo behandeling

In juni 2009 is Tactus Verslavingszorg gestart met de internetbehandeling Etendebaas.nl voor mensen met een eetprobleem. Wetenschappelijk onderzoek is een vast onderdeel van de behandeling, dat wordt uitgevoerd door Tactus in samenwerking met het NISPA. Alle deelnemers van Etendebaas.nl vullen op verschillende momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in. Met behulp van deze onderzoeksgegevens worden onder andere de kenmerken van de deelnemers en de effecten van de behandeling in kaart gebracht.

Van maart 2011 tot december 2013 heeft een uitgebreid onderzoek middels een gerandomiseerde trial plaatsgevonden om de effecten van de behandeling wetenschappelijk vast te stellen. Tijdens dit onderzoek is de internetbehandeling vergeleken met een wachtlijst controlegroep. Circa de helft van de onderzoeksdeelnemers (n=108) kon direct starten met de behandeling (interventiegroep); de andere deelnemers (n=106) moesten 15 weken wachten voordat zij van start konden (wachtlijst controlegroep). De indeling in deze twee groepen was nodig om te bepalen in hoeverre veranderingen bij de deelnemers veroorzaakt werden door de internetbehandeling of door andere omstandigheden. De resultaten van het onderzoek waren positief en toonden aan dat Etendebaas.nl een effectieve behandeling is voor patiƫnten met een eetstoornis. Niet alleen de eetstoornis psychopathologie verbeterde bij deelnemers van de internetbehandeling, ook hun lichamelijke en psychische gezondheid, zelfvertrouwen, sociaal functioneren en tevredenheid met het eigen lichaam verbeterde significant. De resultaten van het onderzoek zijn in juni 2015 gepubliceerd in het internationale tijdschrift Journal of Medical Internet Research . Het onderzoeksprotocol met uitgebreide informatie over de opzet van dit onderzoek is in november 2013 gepubliceerd in het tijdschrift BMC Psychiatry,

Aanleiding voor het gerandomiseerde onderzoek waren de positieve resultaten van het pilot onderzoek dat in 2010 heeft plaatsgevonden. Deze pilot was gericht op het onderzoeken van de uitvoerbaarheid van Etendebaas.nl en het inhoudelijk evalueren van de behandeling. De behandelresultaten van deze pilot studie zijn in februari 2013 gepubliceerd in het internationale tijdschrift Journal of Medical Internet Research.

Uit een overzichtstudie naar internetinterventies voor depressie, angst en alcoholproblemen, uitgevoerd door het Trimbos-instituut, bleek eerder al dat de effecten van online interventies veelbelovend zijn. Online interventies leiden tot gezondheidswinst en beter toegankelijke zorg. Ook uit het wetenschappelijke onderzoek naar de effecitiviteit van Alcoholdebaas.nl bleek dat internetbehandeling succesvol is voor mensen met alcoholproblemen. Wilt u meer lezen over de resultaten van dit onderzoek, kijkt u dan op de website van Alcoholdebaas.nl, Over ons bij het onderwerp Onderzoek. Hier vindt u de laatste onderzoeksresultaten en verschillende publicaties.

Publicaties

  1. Ter Huurne, E.D. ter, Postel, M.G., Haan, H.A. de, Palen, J.A.M. van der & Jong, C.A. de (2017). Treatment Dropout in Web-Based Cognitive Behavioral Therapy for Patients with Eating Disorders. Psychiatry research, 247, 182.
  2. Ter Huurne ED, de Haan HA, ten Napel-Schutz MC, Postel MG, Menting J, van der Palen J, Vroling MS, DeJong CA (2015). Is the Eating Disorder Questionnaire-Online (EDQ-O) a valid diagnostic instrument for the DSM-IV-TR classification of eating disorders? Comprehensive psychiatry, 57, 167-176.
  3. Ter Huurne ED, de Haan HA, Postel MG, van der Palen J, VanDerNagel JE, DeJong CA (2015). Web-Based Cognitive Behavioral Therapy for Female Patients With Eating Disorders: Randomized Controlled Trial. Journal of medical Internet research; 17 (6), e152.
  4. Ter Huurne, E. D., Postel, M. G., de Haan, H. A., & DeJong, C. A. (2013). Effectiveness of a web-based treatment program using intensive therapeutic support for female patients with bulimia nervosa, binge eating disorder and eating disorders not otherwise specified: study protocol of a randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 13, 310. doi: 10.1186/1471-244X-13-310
  5. Ter Huurne, E. D., Postel, M. G., & De Jong, C. A. J. (2013). Web-based intensive therapeutic contact for eating disorders. Psychiatric Services, 64(7), 711.
  6. Ter Huurne, E. D., Postel, M. G., de Haan, H. A., Drossaert, C. H., & Dejong, C. A. (2013). Web-based treatment program using intensive therapeutic contact for patients with eating disorders: before-after study. J Med Internet Res, 15(2), e12. doi: 10.2196/jmir.2211