Over ons

Klachtenregeling

Demo behandeling

Het kan natuurlijk zijn dat u niet tevreden bent over de voorlichting, de behandeling of bejegening van Tactus. We hopen dat u dat dan zo snel mogelijk duidelijk maakt, zodat we kunnen kijken wat er aan de hand is. Dat geeft ons de mogelijkheid een oplossing te zoeken of een fout te herstellen. Probeer er eerst met uw hulpverlener uit te komen. Als dat niet lukt, vraag dan naar de circuitmanager afdeling Preventie en Consultancy en probeer het met hem of haar op te lossen. De adresgegevens zijn te vinden bij Contact.

Mocht dat niet lukken, dan kunt u ook een beroep doen op een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP informeert cliënten over hun rechten en ondersteunt hen bij het opkomen voor hun rechten. Begeleiding van cliënten bij klachten en bemiddeling bij klachten hoort daar uitdrukkelijk bij. De PVP is niet in dienst van Tactus, maar van een onafhankelijke landelijke stichting. De PVP neemt de wens van de cliënt tot richtlijn.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stichting PVP.

Bent u niet tevreden over de klachtafhandeling door uw hulpverlener of de circuitmanager, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit externe deskundigen. De commissie zal altijd eerst nagaan of de klacht binnen Tactus al voldoende is behandeld. Zo niet, dan zal ze proberen alsnog een gesprek tussen u als klager en Tactus op gang te brengen, eventueel met inschakeling van de Tactus-bemiddelaar. Pas als deze acties niets opleveren, of als de klager er niet aan meewerkt, stelt de klachtencommissie een onderzoek in, hoort beide partijen en doet binnen twee maanden na indiening van de klacht een uitspraak. Deze uitspraak wordt naar de directie en naar de klager gestuurd.

Het adres van de klachtencommissie is: Tactus, Postbus 154, 7400 AD Deventer, t.a.v. de ambtelijk secretaris. Voor informatie kunt telefonisch contact opnemen via 088 382 28 87.