Eetstoornissen

Prognoses

Demo behandeling

Aantallen, vrouwen, mannen

In Nederland hebben ongeveer 5.500 mensen anorexia nervosa. Eén op de tien van hen is man. Boulimia nervosa komt meer voor: ruim 22.000 mensen van wie één op de dertig man is. Gedegen onderzoek naar het vóórkomen van de eetbuistoornis is nog niet gedaan. Naar schatting hebben ongeveer 160.000 mensen hiermee te kampen. Men denkt dat circa de helft man is.
Het is goed mogelijk dat de werkelijke aantallen hoger liggen. Eetstoornissen worden vaak verborgen gehouden en daarom niet als zodanig onderkend.

Terug

Het verloop

Van de mensen met anorexia nervosa herstelt bijna de helft volledig. Bij ongeveer eenderde deel van deze groep treedt verbetering op. Maar anorexia nervosa is een ernstige aandoening, ongeveer 6% overlijdt aan de gevolgen hiervan. De sterftecijfers voor boulimia nervosa zijn niet exact bekend. Vermoedelijk ligt dit iets lager dan bij anorexia nervosa.
Van degenen met boulimia nervosa herstelt bijna 48% volledig en ruim een kwart verbetert sterk.
Over de prognose voor de eetbuistoornis valt weinig met zekerheid te zeggen, hierover is nog te weinig gepubliceerd.

Terug

Herstel blijft mogelijk

De groep die niet of slechts gedeeltelijk herstelt van een eetstoornis werd voorheen als 'chronisch' aangeduid. Deze mensen hadden vaak al diverse behandelingen ondergaan maar waren niet volledig hersteld. Men ging ervan uit dat er voor deze groep geen effectieve behandeling was en de eetstoornis chronisch was geworden.
Tegenwoordig wordt hier anders tegenaan gekeken. Gebleken is dat ook mensen die al tien jaar of langer een eetstoornis hebben, kunnen verbeteren. Zelfs volledig herstel is mogelijk. Er wordt daarom niet langer van chronische eetstoornissen gesproken, maar van langdurige eetstoornissen, afgekort tot LES.

Terug