Eetstoornissen

Oorzaken

Demo behandeling

Waardoor ontstaan eetproblemen en eetstoornissen?

Vaak wordt gedacht dat het huidige slankheidsideaal de enige oorzaak is van alle eetproblemen. Dit is echter een misverstand. Gebleken is dat er niet één oorzaak is aan te wijzen maar dat een combinatie van risicofactoren een rol speelt bij het ontstaan. Zo is een eetstoornis bijna altijd begonnen met een afslankpoging. Maar van alle mensen die op dieet gaan, zal maar een klein percentage een eetstoornis krijgen. Evenmin ontwikkelt iedereen die ontevreden is over zijn of haar lichaam een eetstoornis. Onvrede met het eigen lichaam is echter wel een risicofactor.
Sommige van deze factoren kunnen al in aanleg aanwezig zijn, andere factoren komen vanuit de omgeving. Wanneer u één van onderstaande risicofactoren bij uzelf herkent, kan dat betekenen dat u wellicht gevoeliger bent voor het ontwikkelen van een eetprobleem. Het houdt echter niet automatisch in dat u ook een eetprobleem zult krijgen. Of dat herstel onmogelijk is, mocht u een eetprobleem hebben.

Hieronder mogelijke risicofactoren voor het ontstaan van eetproblemen:

 • lage zelfwaardering;
 • ontevreden over uiterlijk en lichaamsgewicht;
 • perfectionisme, faalangst;
 • impulsiviteit;
 • niet goed om kunnen gaan met emoties;
 • verstoord honger/verzadigingssysteem;
 • in korte tijd veel afvallen;
 • een voorgeschiedenis van over- of ondergewicht en lijnen;
 • gezinsleden met overgewicht of eetstoornissen;
 • genetische factoren: in sommige families komen eetproblemen vaker voor;
 • te hoge of tegenstrijdige verwachtingen, zelfopgelegd of vanuit de omgeving;
 • omgeving waarin slank zijn belangrijk is, bijvoorbeeld de balletwereld, modellenwereld, bepaalde sporten;
 • gezinsleven waarin voedsel, gewicht en figuur belangrijk zijn;
 • opmerkingen van familieleden, partners, vrienden, klasgenoten etc. over lichaamsomvang en gewicht;
 • ingrijpende gebeurtenissen die stress opleveren, zoals verhuizen, scheiding, problemen met werk of studie;
 • lichamelijke en psychologische veranderingen die optreden tijdens de puberteit en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat.

Terug

Lopen mannen geen risico?

Vrouwen hebben vaker te kampen met eetstoornissen: van alle gevallen van anorexia nervosa en boulimia nervosa is maar een kleine tien procent man. Hoe verklaren we dat? Het slankheidsideaal, dat veel meer op vrouwen is gericht, kan hier zeker aan bijdragen. De druk om aan die eisen te voldoen is voor mannen veel lager.
Ook biologische factoren spelen een rol. Vrouwen hebben van nature een hoger vetpercentage en vallen veel minder snel en minder gemakkelijk af dan mannen. De kans dat een lijnpoging bij een vrouw niet lukt, is dan ook veel groter.
Maar we moeten niet uitsluiten dat er in werkelijkheid meer jongens en mannen aan een eetstoornis lijden dan de cijfers doen vermoeden. Het is mogelijk dat de stoornis niet als zodanig wordt herkend. Een eetstoornis wordt immers door velen als iets typisch vrouwelijks gezien.
Opvallend is dat bij de eetbuistoornis het verschil tussen het aantal vrouwen en mannen dat hieraan lijdt, veel minder groot is.

Terug