Online behandeling

Info professionals

Demo behandeling

Wat is Etendebaas.nl?

Etendebaas.nl is een informatieve website met een online behandeling gericht op mensen die eetproblemen hebben.

De internetbehandeling is een gestructureerd behandelprogramma waarin cliënt en hulpverlener een persoonlijk contact aangaan via het internet. De duur van de behandeling ligt tussen twaalf en twintig weken. De grote voordelen ten opzichte van een face-to-facebehandeling zijn de anonimiteit en het feit dat de hulp in eigen tijd en omgeving wordt ontvangen.

Het doel van internetbehandeling is motiveren voor verbetering van eetpatroon en voor behandeling. Het uiteindelijke doel is een gestructureerd en evenwichtig voedingspatroon en realistische denkbeelden over voeding en lichaam.

Bij de internetbehandeling wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve herstructurering, zelfcontroletechnieken en exposure technieken. De methode die ten grondslag ligt aan internetbehandeling is gebaseerd op uitgangspunten uit het bio-psycho-sociale model en de cognitieve gedragstherapie. De methode waarmee gewerkt wordt is niet nieuw maar wordt al jaren gehanteerd in de reguliere behandeling van eetstoornissen.

In de literatuurstudie die door ons is uitgevoerd zijn cognitieve gedragstherapeutische interventies effectief gebleken bij online therapieën voor eetproblematiek.

De online behandeling valt onder de specialistische GGz. De kosten van deze behandeling worden door Tactus rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, dit gebeurt op basis van DBC. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Bij aanmelding geeft een deelnemer toestemming dat deze wordt opgevraagd door Etendebaas.nl.

terug

Voor wie is de behandeling geschikt?

In principe is dit programma geschikt voor elke volwassene en jongere vanaf zestien jaar die iets aan zijn eetprobleem wil doen. Ook als men in het verleden een eetprobleem had en nu een terugval wil voorkomen, kan men deelnemen.
Het vereist enige tijdsinvestering om de huiswerkopdrachten uit te kunnen voeren. We vragen onder andere van de deelnemer om dagelijks een eetdagboek bij te houden. Zonder medewerking van de cliënt is behandeling uiteraard niet mogelijk. Men moet in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de behandeling.

terug

Aanmelding en verloop behandeling

Aanmelding:
Iedereen van zestien jaar en ouder kan zich aanmelden voor deelname. Er is geen exclusie voor deelname aan het eerste deel van de behandeling. Tijdens de aanmeldprocedure geeft de deelnemer toestemming voor het opvragen van de benodigde verwijsbrief bij de huisarts.
Deelnemers onder de 18 vallen onder de jeugdzorg. De kosten voor de behandeling worden in dat geval door de gemeente gefinancierd. Dit kan per gemeente verschillen.
De behandeling start met een vragenlijst ten behoeve van de diagnostiek.
De behandeling bestaat uit twee gedeelten, deel 1 en deel 2.

Behandeling deel 1:
Het eerste deel van internetbehandeling bestaat uit minimaal zeven contacten. Deze zijn gericht op het analyseren van het eetpatroon, zonder dat de deelnemer daar direct iets aan hoeft te veranderen. Dit deel wordt afgesloten met een persoonlijk advies over het eetprobleem en over eventuele vervolgbehandeling.
De deelnemer bepaalt vervolgens zelf of hij of zij door wil gaan met de internetbehandeling. Doorstromen is alleen dan niet mogelijk indien er sprake is van ernstig medisch risico of acuut gevaar. Mocht blijken dat internetbehandeling niet geschikt is, dan verwijzen wij naar andere hulp of behandeling.

Behandeling deel 2:
Indien de deelnemer zijn of haar eetpatroon wil veranderen, kan men onder begeleiding van dezelfde hulpverlener verder gaan met het tweede deel van de behandeling. Deel twee bestaat uit minimaal veertien contacten. De cliënt stelt zelf een doel ten aanzien van het eetpatroon. In vijf stappen leert men dit doel bereiken.

Nazorg:
Gedurende een half jaar na afronding van de behandeling kan de cliënt nog inloggen op, en gebruik maken van zijn persoonlijke gegevens. Tevens kan hij of zij ter ondersteuning nog een half jaar het eetdagboek bijhouden en deelnemen aan een besloten nazorgchatgroep. Ook kan er contact gehouden worden met lotgenoten via het openbare forum op de website.
Er zijn nog twee follow-up contacten waarin de stand van zaken op dat moment met betrekking tot het eetprobleem aan bod komt. Deze contacten staan in het teken van het onderzoek naar de effectiviteit van onze internetbehandeling.

Naast en ná de behandeling kunnen deelnemers gebruik maken van een ondersteunend lotgenotenforum. Daar kan men via de website anoniem berichten uitwisselen en ervaringen delen met de andere deelnemers. Het forum is ook toegankelijk voor niet-deelnemers.

terug

Medewerkers

De behandeling wordt uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren professionals, die werkzaam zijn bij Tactus Verslavingszorg. De persoonlijke adviezen komen tot stand door het team van hulpverleners, een arts en een psycholoog (behandelcoördinator). Gedurende de hele behandeling kan de hulpverlener expertise vragen aan arts, diëtist en psycholoog.

terug

Het dossier

De contacten tussen hulpverlener en cliënt verlopen via de website, waarop men kan inloggen met een naam en wachtwoord. Er is dus geen sprake van e-mail uitwisseling. Dossiergegevens worden digitaal geregistreerd onder de inlogcode. Alleen als men dit zelf wil kan men de anonimiteit opheffen. Dossiers zijn beveiligd en blijven digitaal vijftien jaar bewaard binnen onze instelling. Dit is volgens de wettelijke richtlijnen. Niets uit het dossier mag worden overgelegd aan derden zonder toestemming van de deelnemer.

terug

Verwijzing naar huisarts en ggz-behandelaars

Op indicatie kan een deelnemer door ons worden geadviseerd naar de huisarts te gaan voor een lichamelijk onderzoek, gericht op mogelijke schade als gevolg van het eetprobleem of het voorkomen daarvan. De deelnemer kan daartoe een informatiebrief voor de huisarts uitprinten met uitleg over het programma en een medische checklist voor het onderzoek bij eetproblemen. Deze informatiebrief bevat geen persoonsgegevens.

De internetbehandeling kan in principe prima gecombineerd worden met - of voorafgaan aan - een behandeling of therapie gericht op andere psychosociale problemen.
We gaan niet uitgebreid in op mogelijke oorzaken van eetproblemen die in het verleden liggen, maar steken in op de situatie van dit moment en hoe deze te veranderen is.

terug

Onderzoek

Bevindingen uit de literatuurstudie en praktijkervaring liggen ten grondslag aan de totstandkoming van Etendebaas. Er vindt voortdurend wetenschappelijk onderzoek plaats. De eerste resultaten in de vorm van een pilotstudie waren erg positief. Meer informatie over het onderzoek en de resultaten vindt u bij onderzoek.

terug

Contact

Voor vragen over de online behandeling Etendebaas.nl kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer en een contactformulier vindt u op de contactpagina van deze website. 

terug
 

Hoe verwijs ik naar de online behandeling Etendebaas.nl?

U kunt patiënten eenvoudig verwijzen naar Etendebaas.nl door hun de naam van de website mee te geven. Uw patiënt kan zich vervolgens zelf online aanmelden. Om het u gemakkelijk te maken zijn er patiëntenkaartjes met de naam van de website en een korte toelichting beschikbaar.

Kaartje (formaat visitekaartje)
Een stabiel eetpatroon als basis voor een gezond leven

U kunt het kaartje als PDF-document downloaden door op de afbeelding te klikken. Om PDF-documenten te bekijken en af te drukken, hebt u de gratis Adobe Reader nodig.

U kunt de kaartjes ook bestellen via het bestelformulier onder vermelding van uw naam, adres en het gewenste aantal. De kaartjes zijn afgedrukt op stevig papier in het formaat van de visitekaartje.

terug