Online behandeling

Info deelnemers

Demo behandeling

Ik sta hier positief in, vind het contact prettig. En ook 'veilig' omdat er toch een soort van afstand is. Ik schaam me hier heel erg voor en ik kan zo opener zijn dan wanneer ik iemand tegenover me heb zitten, denk ik.

Wat is Etendebaas.nl?

Etendebaas.nl is een website die naast uitgebreide informatie een online behandeling biedt bij eetproblemen. U krijgt persoonlijke begeleiding, de behandeling wordt uitgevoerd door professionele en ervaren hulpverleners die werkzaam zijn bij Tactus Verslavingszorg.

Het eerste deel van het programma bestaat uit minimaal zeven contacten, waarin uw eetpatroon wordt onderzocht. Dit gedeelte wordt afgesloten met een persoonlijk advies.
In deel twee leert u hoe u uw eetgewoonte kunt veranderen én hoe u zich daar zo prettig mogelijk bij kunt voelen. Deel twee bestaat uit minimaal veertien contacten waarin wordt gewerkt met persoonlijke huiswerkopdrachten.
De communicatie met uw hulpverlener verloopt via de website, dus niet via e-mail. Dit betekent dat u steeds zelf moet inloggen om contact te krijgen.

Deel 1

Advies

Deel 2

STAP 1
Eetdagboek bijhouden

STAP 2
Situaties analyseren

STAP 3
Voordelen, nadelen

STAP 4
Meten en Weten

STAP 1
Een doel stellen

STAP 2
Anders denken

STAP 3
Anders doen

STAP 4
Wie ben ik?

STAP 5
Beslissingen

STAP 6
Terugval voorkomen

terug

Voor wie is Etendebaas.nl?

Het programma is ontwikkeld voor iedere volwassene of jongere vanaf zestien jaar die meer wil weten over zijn of haar eetgedrag, of al besloten heeft hier aan te werken. Ook is de behandeling geschikt als men terugval in eetproblemen wil voorkomen.
Indien blijkt dat de deelnemer niet voldoende gebaat is bij deze behandeling, dan zullen we verwijzen naar een meer geschikte vorm van hulp.

De opdracht over mijn zelfbeeld heb ik gemaakt en opgestuurd. Ik vond het een leuke opdracht. Erg grappig om te zien dat je je zwakke punten al gauw kunt omzetten in sterke punten. Dat heeft me erg goed gedaan!

terug

Hoe lang duurt de behandeling?

De totale duur van de behandeling bedraagt drie tot drieënhalve maand. Uw hulpverlener reageert binnen drie werkdagen op uw post. Na de behandeling volgt er nog een nazorgtraject en een follow-up. Dit beslaat een half jaar.

terug

Wat moet ik er voor doen?

U krijgt van uw hulpverlener twee keer per week een aantal vragen en opdrachten die u in uw eigen tijd kunt maken. Er wordt onder andere van u gevraagd om dagelijks een eetdagboek bij te gaan houden. De tijdsinvestering voor u schatten we in op ongeveer twintig minuten per dag.

terug

Wie ziet mijn gegevens?

U logt in met een door u gekozen naam en een wachtwoord. Anderen kunnen dus niet bij uw gegevens. Alleen professionele hulpverleners van het team internetbehandeling van Tactus Verslavingszorg hebben toegang tot uw gegevens. Uw dossier blijft digitaal vijftien jaar bewaard. Dit is conform de wettelijke voorschriften. Niets uit deze gegevens zal naar buiten worden gebracht zonder uw toestemming. Wel worden de gegevens gebruikt voor onderzoek naar de resultaten van de internetbehandeling.
U kunt uiteraard tijdens de behandeling maar ook tot een half jaar na uw behandeling, uw gegevens inzien door in te loggen op de site.

terug

Wie voert de behandeling uit?

Bij aanmelding krijgt u contact met een vaste hulpverlener, die u gedurende het gehele programma begeleidt. De hulpverleners zijn tevens werkzaam in de reguliere behandeling en begeleiding van cliënten bij Tactus Verslavingszorg. Uw hulpverlener werkt nauw samen met collega's, mede werkzaam bij internetbehandeling, met de behandelcoördinator en met een arts en een diëtist. Met hen vindt structureel overleg plaats.

terug

Hoeveel kost het?

De behandeling Etendebaas.nl valt onder de specialistische GGz. De kosten van deze behandeling worden door Tactus rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Dit gebeurt op basis van DBC. Hiervoor is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Tijdens de aanmeldprocedure geeft u toestemming voor het aanvragen van zo'n verwijsbrief door de behandelende instelling.
Deelnemers onder de 18 vallen onder de jeugdzorg. De kosten voor de behandeling worden in dat geval door de gemeente gefinancierd. Dit kan per gemeente verschillen.

Het is wettelijk bepaald dat iedereen een eigen risico heeft. U betaalt daarbij voor bepaalde medische behandelingen of medicijngebruik tot een maximum bedrag dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Wanneer u het eigen risico nog maar gedeeltelijk of helemaal niet hebt betaald, zal uw zorgverzekering u dit in rekening brengen, tot het maximumbedrag is bereikt. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.
Het is mogelijk dat u met uw zorgverzekeraar afspraken hebt over een extra vrijwillig eigen risico, waardoor u minder premie hoeft te betalen. Ook dit zal uw zorgverzekeraar met u verrekenen. Voor informatie over uw eigen risico kunt u terecht uw zorgverzekeraar.

U kunt er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. U blijft dan anoniem. De kosten voor de behandeling bedragen € 580 voor deel 1 en € 1420 voor deel 2 (incl. btw). Informatie over de betaling kunt u vinden onder De behandeling zelf bekostigen.

terug