Gezond eten

Alcohol

Demo behandeling

De alcohol die u drinkt wordt in uw bloed opgenomen. De lever breekt die alcohol weer af. Het duurt ongeveer anderhalf uur voordat één standaardglas alcohol verwerkt is door de lever en de alcohol uit uw bloed is.

Wilt u verantwoord drinken, dan kunt u het beste de volgende vuistregels hanteren:

  • Voor mannen:
    Maximaal twee glazen per dag en bij voorkeur ten minste één dag per week niet drinken.
     
  • Voor vrouwen:
    Maximaal één glas per dag en bij voorkeur ten minste één dag per week niet drinken.

Wanneer u deze richtlijnen aanhoudt, zult u, als u normaal gezond bent, ook op termijn geen schadelijke lichamelijke gevolgen ondervinden.

Waarom vrouwen minder dan mannen?
Alcohol komt via de maag in het bloed terecht, wordt verdeeld over het lichaamsvocht en zo verspreid over het hele lichaam. Hoe meer lichaamsvocht iemand heeft, hoe meer de alcohol wordt verdund. Dit hangt samen met het gewicht en de sekse. Vrouwen wegen gemiddeld minder en hebben minder lichaamsvocht dan mannen. Een zelfde hoeveelheid alcohol verdeelt zich bij een vrouw over 36 liter en bij een man over 42 liter lichaamsvocht. Vrouwen zijn dus sneller onder invloed dan mannen.

Waarom niet vijftien glazen ineens drinken?
Af en toe veel drinken is schadelijker voor het lichaam dan het drinken van enkele glazen alcohol, een paar keer per week. Dit levert vrijwel nooit lichamelijke problemen op.
Grote hoeveelheden alcohol ineens drinken wordt binge drinken genoemd ('binge' is Engels voor braspartij). Dit heeft een aantal risico's. Er is een verhoogde kans op schade van alle organen die met de alcohol in aanraking komen. Het kan leiden tot een hartinfarct. Bij jongeren is de kans hierop wat kleiner. Alcohol verdunt het bloed, waardoor de kans op bijvoorbeeld een hersenbloeding toeneemt.
Door de snelle stijging van het alcoholpromillage kan een alcoholvergiftiging optreden, met bewusteloosheid en coma. Bij sterke verdoving van het zenuwstelsel treedt verlamming van het ademhalingscentrum op, met de dood tot gevolg.

Bron: Alcoholdebaas.nl