Feiten

Gezond bewegen

Demo behandeling

Waarom bewegen?

Regelmatig aan lichaamsbeweging doen, is goed voor u. Voor uw lijf en leden heeft regelmatig bewegen grote voordelen. De conditie wordt beter, de spieren worden sterker en u loopt minder risico op problemen met de gezondheid, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Kortom, bewegen maakt je gezonder.

Maar ook de psychische gezondheid heeft baat bij beweging. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mensen die regelmatig aan lichaamsbeweging doen, op den duur minder snel gestrest raken dan mensen die niet bewegen. Daarbij kan regelmatige lichaamsbeweging maken dat u beter uitrust en minder moe bent: ontspanning door inspanning.

Terug

Hoeveel bewegen?

In Nederland worden er twee normen gehanteerd voor voldoende lichamelijke activiteit, namelijk de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en de Fitnorm.

Nederlandse Norm Gezond Bewegen
De NNGB is gericht op het behouden van een goede gezondheid. Er wordt bij deze norm onderscheid gemaakt tussen jongeren, volwassenen en 55-plussers:

Jongeren Dagelijks één uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit, bijvoorbeeld aerobics of skateboarden. De activiteiten zijn minimaal twee maal per week gericht op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie).
Volwassenen Op minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week een half uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit, bijvoorbeeld wandelen met 5-6 km/u (dus flink doorwandelen) en fietsen met 15 km/u.
55-plussers Op minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week een half uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit, bijvoorbeeld wandelen met 3-4 km/u en fietsen met 10 km/u. Voor niet-actieven, zonder of met beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging zinvol, ongeacht duur, intensiteit frequentie of type.

Iemand die voldoet aan de NNGB geldt als een actief persoon. Wanneer er één tot vier dagen per week tenminste dertig minuten matig intensief bewogen wordt, dan wordt dit als semi-actief beschouwd. Wanneer op geen enkele dag van de week dertig minuten matig intensieve activiteit wordt behaald, dan geldt dit als inactief.

Fitnorm
De Fitnorm maakt geen onderscheid in leeftijd. Deze norm is vooral gericht op het onderhouden van fysieke fitheid (uithoudingsvermogen, kracht en coördinatievermogen). Aan deze norm wordt voldaan door drie maal per week ten minste 20 minuten zwaar intensieve lichamelijke activiteiten te doen, bijvoorbeeld sport.

Behalve deze twee normen bestaat er nog de combinorm. Iemand voldoet aan de combinorm indien ófwel de fitnorm behaald wordt, ófwel de NNGB, ófwel beide normen.

Bron: Wendel-Vos GCW (RIVM), Gool CH van (RIVM).  Wat is lichamelijke activiteit? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheidsdeterminanten\ Leefstijl\ Lichamelijke activiteit, 23 september 2008.

Terug

Te veel van het goede

Ook voor bewegen geldt, te veel van het goede is niet goed voor u. Wanneer lichaamsbeweging een dwangmatig karakter krijgt, wanneer er meer wordt gesport dan wat als gezond wordt beschouwd, is er sprake van anorexia athletica. Daarbij staat niet langer het plezier in het sporten en beweging voorop maar is het een obsessie geworden. Zo wordt er te veel van het lichaam gevraagd. Meestal wordt er onvoldoende tijd genomen om te rusten en goed te eten waardoor de gezondheid achteruitgaat.

Als u veel sport, doet u er goed aan om een kritisch te kijken naar de redenen om te sporten: staat gewichtsverlies voorop? Wat zou het met u doen als u eens een dag niet kunt sporten? Beleeft u nog wel plezier aan het sporten en bewegen of is het een heilig moeten geworden?

Terug

Een goed begin

Hebt u al lange tijd weinig tot niets aan lichaamsbeweging gedaan en wilt u weer beginnen met sport, dan is het een goed idee om eerst bij de huisarts langs te gaan voor een onderzoek en advies. Verder is het erg belangrijk om rustig te beginnen en dan geleidelijk aan op te bouwen. Dat levert meer resultaat op dan wanneer u te fanatiek van start gaat en misschien wel een blessure oploopt. En het belangrijkste is natuurlijk dat u weer leert om plezier te krijgen in het bewegen, in het bezig zijn. Neem de tijd om die bewegingsvorm te vinden die bij u past. Veel sportverenigingen bieden ter kennismaking enkele keren gratis meedoen aan. Maak gebruik van deze mogelijkheid en probeer eens verschillende activiteiten uit.

Terug