En zij dan?

Kinderen

Demo behandeling

Uw eetprobleem en uw kinderen

Wanneer iemand in het gezin een eetprobleem heeft, dan beïnvloedt dit alle gezinsleden. Door onderzoek is er steeds meer bekend over de uitwerking van de eetproblemen en -stoornissen van een ouder, met name de moeder, op haar kinderen. Onderzoek naar vaders met eetproblemen is niet gedaan, maar aangenomen mag worden dat de gevolgen vergelijkbaar zijn.

Om inzicht te krijgen in uw eetprobleem zou u eens kunnen terug kijken naar het gezin waarin u bent opgegroeid. Hoe werd daar met eten omgegaan? Wat leerde u over eten? Welke dingen werden er gezegd over eten en eters?
Enkele voorbeelden van uitspraken die uw relatie met eten kunnen hebben gevormd:
'Eten weggooien is zonde.'
'Dikke mensen hebben geen karakter.'
'Lekker eten is gezellig.'
'Mama is boos, daarom eet ze ook niet.'
'Na een inspanning hebben we wel wat lekkers verdiend.'
'Hier kind, een snoepje als troost.'
'Kind je wordt veel te dik, dat ziet er niet uit!'
'Ik ben trots op mijn kinderen, het zijn goede eters.'
'Met oudjaar doen we altijd een wedstrijd wie de meeste oliebollen op kan.'
'Je mag niet zo gulzig eten.'
'Eet je bord leeg!'

Als kind neem je dit soort mededelingen in je op, je maakt ze je eigen. Nu, als volwassene, kun je ze opnieuw beoordelen. Wat wil ik mijn kinderen leren over eten? Hoe wil ik hun relatie tot eten beïnvloeden?

Duidelijk is dat er vooral bij dochters een verhoogde gevoeligheid voor het ontwikkelen van eetproblemen is, wanneer één of beide ouders daarmee te kampen hebben. Alle moeders willen graag een goede moeder zijn en maken zich dan ook zorgen over de invloed van hun eetprobleem op hun kinderen. Gelukkig is het niet zo dat elk kind van een ouder met eetproblemen later zelf ook eetproblemen zal krijgen. U kunt hier als ouder zelf veel aan doen.
Hieronder volgen enkele adviezen.

Advies voor ouders met een eetprobleem

 • Besef dat u niet alleen staat, er zijn veel meer ouders die hiermee worstelen. Blijf niet hangen in zelfverwijt en schuldgevoel, en wees niet te streng voor uzelf. Doe wat binnen uw macht ligt en vraag hulp als u dat nodig heeft.
 • Leg niet de nadruk op gewicht en uiterlijk in uw omgang met uw kind of binnen gehoorsafstand van uw kind.
 • Moeders met eetproblemen zijn geneigd zich meer zorgen te maken over de slanke lijn en het gewicht van hun dochters dan moeders zonder eetprobleem. Dit is een grote risicofactor. Als u denkt dat uw kind wat aan de zware kant is, raadpleeg uw huisarts.
 • Probeer niet te star te zijn wat betreft voeding en beweging. Voorkom dat u uw ideeën over goed en fout voedsel overdraagt op uw kinderen. Alles kan en mag gegeten worden en het plezier in beweging staat voorop.
 • Moeders met eetproblemen zijn geneigd om tijdens de maaltijd meer negatief commentaar te geven. Let er daarom op aan tafel een prettige sfeer te creëren door positieve opmerkingen te maken.
 • Ontken uw eetprobleem niet, vertel hierover op een manier die past bij de leeftijd en het niveau van uw kind. Het kan zijn dat uw kind zich zorgen om u maakt. Wuif deze niet weg, maar geef uw kind de ruimte om deze zorgen te uiten.
 • Betrek uw kind niet bij uw eetprobleem. Voorkom dat uw kind een zorgende rol op zich neemt en uw eetpatroon en gewicht in de gaten gaat houden.
 • Door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor uw herstel en professionele hulp in te schakelen, helpt u niet alleen uzelf maar geeft u ook een positief voorbeeld aan uw kind. U laat zien dat u niet machteloos bent en dat een eetprobleem te verhelpen is.
 • Als u tekenen van een eetprobleem bij uw kind herkent, schakel dan passende (professionele) hulp in. Probeer dit niet zelf te verhelpen, dit kan verkeerd uitpakken en ontaarden in een strijd. Het herstelproces van uw kind staat los van uw eigen herstelproces.
 • Zorg voor uzelf. Alleen dan kunt u goed voor uw kind zorgen.

Terug

Hulp en informatie voor kinderen
De website Kopstoring is er speciaal voor jongeren van ouders met psychische problemen. Deze website wil kennis en herkenning bieden. Er is veel informatie te vinden voor, over en van jongeren van ouders met psychische problemen. Jongeren kunnen anoniem vragen per e-mail stellen aan een deskundige, berichten plaatsen en lezen op het forum of hun eigen verhaal mailen voor op de website. Ook wordt vermeld waar en bij wie jongeren meer informatie kunnen vinden of hulp kunnen krijgen.
Website: Kopstoring

Survivalkid.nl is een besloten website, speciaal gemaakt voor jongeren met een vader, moeder, broer of zus met psychische problemen of een verslaving. Jongeren kunnen anoniem een kijkje nemen, verhalen van andere jongeren lezen of zelf hun verhaal insturen. Er zijn testjes en oefeningen, er is een forum, een chatbox en meer.
Website: Survivalkid.nl

Terug

Kinderen met eetproblemen

De eetlust van jonge kinderen is sterk onderhevig aan schommelingen. Dit leidt echter zelden tot een voedingsprobleem, een toestand waarbij het kind achterblijft qua groei en ontwikkeling. Toch kunnen jonge kinderen hun ouders tot wanhoop drijven met 'dat lust ik niet' en 'dat wil ik niet'. Juist in deze fase kunt u de basis leggen voor een gezond eetpatroon. Van belang is dat u als ouder duidelijke grenzen aangeeft. De kunst is om hierbij niet de strijd aan te gaan en de juiste balans te vinden tussen te rigide regels en helemaal geen regels. De tips voor aan tafel vormen altijd een goed uitgangspunt; of uw kind nu klein is of al wat ouder, probleemloos eet of met lange tanden.

Meisjes
Meisjes houden zich op steeds jongere leeftijd bezig met hun gewicht en de slanke lijn. Het komt voor dat meisjes die nog op de basisschool zitten een eetstoornis ontwikkelen. Op deze leeftijd zijn de gevolgen hiervan extra ingrijpend. Een jong kind vermagert niet zozeer maar houdt op met groeien. Dit kan leiden tot blijvende achterstand in groei en ontwikkeling en problemen met vruchtbaarheid en botdichtheid. Gelukkig zijn bij jonge kinderen de vooruitzichten op herstel gunstig, zeker als er in een vroeg stadium hulp wordt ingeschakeld.

Wat kunt u doen als u vermoedt dat uw kind een eetprobleem heeft? Om te beginnen is het van belang dat u deze vermoedens serieus neemt. Laat uw kind onderzoeken door een arts om uit te sluiten dat er andere oorzaken voor de veranderde eetlust en eventueel gewichtsverlies zijn. Uw arts kan uw kind eventueel doorverwijzen. Bedenk dat de kansen op volledig herstel veel groter zijn wanneer uw kind in een vroeg stadium de juiste behandeling krijgt.

Terug

Jongens
Vaak worden eetproblemen en eetstoornissen gezien als 'meidenziektes'. Van degenen bij wie anorexia of boulimia nervosa is vastgesteld, is ongeveer tien procent een jongen of man. En bij de eetbuistoornis is dat zelfs vijftig procent. Waarschijnlijk hebben veel meer jongens en mannen met eetproblemen te kampen, maar wordt dit niet onderkend. Daarbij vinden veel jongens het gênant om ervoor uit te komen dat ze een 'meidenprobleem' hebben; de drempel naar de hulpverlening is voor hen dus extra hoog.

Is een eetprobleem of -stoornis bij een jongen nu wezenlijk anders dan bij een meisje? Het antwoord op deze vraag is nee. Ook voor jongens geldt dat herstel goed mogelijk is als bijtijds professionele hulp wordt ingeschakeld.

Terug

Overgewicht
Overgewicht bij kinderen is een steeds groter wordend probleem, ook in Nederland. Van alle kinderen met overgewicht zal ongeveer tachtig procent op volwassen leeftijd ook gewichtsproblemen hebben. De gezondheidsrisico's van overgewicht op jonge leeftijd zijn aanzienlijk. Daarnaast kan overgewicht tot psychische problemen leiden. Vaak worden kinderen vanwege hun gewicht geplaagd en buitengesloten, met onzekerheid als gevolg.

Gelukkig is het goed mogelijk om overgewicht aan te pakken, zeker op jonge leeftijd. Voor een kind in de groei is het niet nodig om af te vallen, stabilisatie van het gewicht is afdoende. Dit wordt bereikt door een aanpassing van het eet- en bewegingspatroon. Als er echter sprake is van een onderliggende problematiek, dan is de kans op succes klein als die niet aangepakt wordt. Betrokkenheid van ouders is onmisbaar bij de aanpak van overgewicht bij kinderen.

Er worden verschillende cursussen en programma's aangeboden: zowel voor ouders als voor kinderen, maar ook voor ouders en kinderen samen. Er zijn bijvoorbeeld GGD'en en thuiszorgorganisaties die cursussen verzorgen voor kinderen met overgewicht én hun ouders.

Terug

Tips voor aan tafel

 • Als ouder bepaalt u wat en wanneer er gegeten wordt. Zorg voor een duidelijke structuur in het eetpatroon: drie maaltijden per dag en niet vaker dan vier keer iets tussendoor.
 • Laat uw kind bepalen hoeveel het eet. Uw kind dwingen zijn of haar bordje leeg te eten werkt op de lange termijn averechts. Geef geen commentaar op de hoeveelheid die uw kind eet, ook niet als het bord helemaal leeg is. Heeft uw kind niet gegeten, dan kan het bij het volgende eetmoment weer iets te eten krijgen.
 • Eet op vaste tijdstippen met elkaar aan tafel en zorg voor een rustige, prettige sfeer. Zorg dat uw kind niet wordt afgeleid. Zet de tv of radio uit en lees geen krant of boeken tijdens het eten. Zo wordt de maaltijd een plezierig moment waarop het gezin samen is.
 • Moedig uw kind aan om onbekend voedsel te proeven. Als uw kind het niet smakelijk vindt, dwing het dan niet om het voedsel door te slikken. Laat ook hierbij commentaar achterwege.
 • Beloon uw kind niet met snoep als hij of zij goed eet. Uw kind kan hieruit afleiden dat gewoon eten eigenlijk vervelend en niet lekker is. Zo wordt de aantrekkelijkheid van snoepgoed nog groter.
 • Breng een bezoek aan de huisarts als u zich zorgen maakt over de groei en ontwikkeling van uw kind. Deze kan vaststellen of er sprake is van een voedingsprobleem en u adviseren en eventueel doorverwijzen.

Meer informatie over gezonde voeding voor kinderen kunt u vinden op de site van het Voedingscentrum.

Terug

Proud2Bme.nl
De website Proud2Bme.nl is gericht op jongeren met eetproblemen en eetstoornissen en ouders van jongeren met deze problemen, woonachtig in Nederland. De site geeft informatie over diverse aspecten van deze problemen en biedt interactieve mogelijkheden zoals een discussieforum en chatsessies.

Terug