Andere hulp

Hulp en informatie

Demo behandeling

Hulp bij Tactus Verslavingszorg

Tactus Verslavingszorg biedt informatie, advies en behandeling aan mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, eten of een combinatie daarvan. Ook bieden wij advies, informatie en behandeling aan mensen uit de directe omgeving van deze personen, zoals partner en familieleden.

Ambulant
Als u lijdt aan eetverslaving of naast een eetstoornis een verslaving heeft, kunt u een programma in een ambulante groep volgen. Gedurende twintig weken komt u dan met andere deelnemers één keer per week bij elkaar. U krijgt onder meer therapie en leert (beter) met diëten om te gaan. De bedoeling is dat u weer een normaal eetpatroon krijgt. Het is verder belangrijk dat u weer een positieve lichaamsbeleving leert ontwikkelen.

Deeltijd/klinisch
Tactus biedt binnen de deeltijdbehandeling en klinische behandelingen, in het bijzonder de vrouwenbehandeling in de Henriëtte Hartsenkliniek in Zutphen, een individuele module 'behandeling eetstoornis'. Deze module is met name geschikt voor cliënten die naast een eetprobleem ook een verslaving aan alcohol, drugs of gokken hebben.

Binnen de klinische afdeling voor vrouwen kan, naast bestaande verslavingsproblematiek, begeleiding worden geboden bij het doorbreken van een eetbuistoornis. Echter, ernstiger vormen van anorexia en bulimia nervosa hebben een specialistische behandeling nodig. De eetstoornis kan niet op de voorgrond staan. Voorwaarde om in behandeling te kunnen is dat het gewicht niet onder de BMI 17 is en dat men met de groep kan mee-eten.

Woont u in Overijssel, Flevoland of het gebied van de stedendriehoek Zutphen, Apeldoorn, Deventer, dan valt u onder het werkgebied van Tactus Verslavingszorg. Dat betekent dat u voor een afspraak contact kunt opnemen met één van onze locaties. De adresgegevens kunt u vinden op de website van Tactus.
Woont u buiten het werkgebied van Tactus en wilt u een afspraak voor een gesprek, kijk dan bij de informatie over andere zorginstellingen.

Meer informatie over Tactus en onze diensten vindt u op onze website.

Terug

Hulp bij andere instellingen

Wilt u een gesprek over hulp of behandeling maar woont u niet in het werkgebied van Tactus? Onderstaande klinieken en instellingen bieden speciale behandelprogramma's voor volwassenen met een eetstoornis. Neemt u voor meer informatie contact op met een instelling bij u in de buurt.

In Groningen kunt u terecht bij:
PsyQ

In Friesland kunt u terecht bij:
GGZ-Friesland

In Drenthe kunt u terecht bij:
Lentis
PsyQ

In Overijssel kunt u terecht bij:
Dimence
Mediant
PsyQ

In Gelderland kunt u terecht bij:
Amarum
GGNet
GGz Centraal
Nederlandse Obesitas Kliniek
Pro Persona
PsyQ

In Flevoland kunt u terecht bij:
GGz Centraal
Amethist verslavingszorg

In Utrecht kunt u terecht bij:
Altrecht Eetstoornissen Rintveld
Nederlandse Obesitas Kliniek
PsyQ
St. Antonius Ziekenhuis

In Noord-Holland kunt u terecht bij:
GGz Centraal
GGZ Ingeest
GGZ Noord-Holland Noord
Nederlandse Obesitas Kliniek
Novarum
PsyQ

In Zuid-Holland kunt u terecht bij:
Centrum Eetstoornissen Ursula
De Hoop
Nederlandse Obesitas Kliniek
PsyQ
 

In Noord-Brabant kunt u terecht bij:
GGZ Oost Brabant
Nederlandse Obesitas Kliniek
PsyQ

In Limburg kunt u terecht bij:
Maastricht UMC+
Nederlandse Obesitas Kliniek
PsyQ
RIAGG Maastricht

In Zeeland kunt u terecht bij:
Emergis

Terug

Hulp bij ervaringsdeskundige behandelaars

Stichting Human Concern heeft een landelijk netwerk van therapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van eetstoornissen en cliënten ambulant begeleidt. De therapeuten die werkzaam zijn in het netwerk van Stichting Human Concern zijn allereerst professionele hulpverleners en daarnaast ervaringsdeskundigen. Zij hebben dus zelf ooit een eetstoornis gehad en overwonnen.

Terug

Hulp bij een diëtist of gewichtsconsulent

De Diëtist is de specialist op het gebied van voeding en adviseert zowel gezonde mensen als mensen met gezondheidsproblemen over hun voeding. Daarnaast heeft de diëtist medische kennis waardoor ze advies kan geven over de invloed van voeding op gezondheid. De diëtist biedt oplossingen voor alle gezondheidsproblemen die samenhangen met voeding. Diëtist is een beschermde titel. Professionals met een afgeronde hbo-opleiding voeding en diëtetiek mogen deze titel gebruiken.
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is de beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse diëtist. Van alle werkzame diëtisten is circa 80 procent bij de NVD aangesloten. Om een diëtist bij u in de buurt te zoeken kunt u zoeken op plaatsnaam of op postcode. Tevens kunt u op aandachtsgebied zoeken.

De gewichtsconsulent begeleidt gezonde mensen met gewichtsproblemen. Daarbij spelen motiveren, bewegen en voedingsvoorlichting een grote rol. Wanneer er sprake is van een medische of psychische oorzaak van het overgewicht of wanneer het overgewicht extreem is dan zal de gewichtsconsulent doorverwijzen naar de diëtist. De beroepsnaam gewichtsconsulent is niet beschermd. Iedereen mag zich gewichtsconsulent noemen. Gewichtsconsulenten die zijn aangesloten bij de  Beroepsvereniging Gewichtsconsulent Nederland voldoen aan de kwaliteitseisen van deze beroepsvereniging.

Terug

Zelfhulp

Er zijn verschillende zelfhulporganisaties en -groepen waar u met lotgenoten vrijuit kunt praten over uw eetprobleem en informatie en ervaringen uitwisselen over de aanpak daarvan. Neem voor meer informatie contact op met een landelijke organisatie of met een zelfhulpgroep bij u in de buurt. Onder Zelfhulp vindt u een overzicht van de verschillende organisaties die actief zijn in Nederland.

Terug

Test uzelf

Wilt u weten of u misschien een eetprobleem hebt? Doe dan de Eettest. Met deze test kunt u in een paar minuten een idee krijgen of u mogelijk een eetstoornis heeft.

Deze test geeft een indicatie of er sprake is van een eetprobleem. De test is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het advies dat u in deze test krijgt is niet volledig. Een hulpverlener kan een betere inschatting maken van uw situatie en een advies op maat geven.

De test is anoniem. Er worden geen gegevens opgeslagen.

Terug